Mvo

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vooral een weerspiegeling van onze kernwaarden! Bij Gepla B.V. vinden we het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en medewerkers kansen, perspectief, opleiding en zekerheid biedt. 

MVO kan verdeeld worden in drie pijlers, te weten People, Planet en Profit (de 3 P’s). Gepla is binnen al deze pijlers actief.

People

 • De medewerker staat centraal bij Gepla. Uitgangspunt hierbij is onze overtuiging dat “happy” medewerkers beter presteren. Een goed voorbeeld van een win-win situatie! Gepla hecht derhalve waarde aan een goede werksfeer en open communicatie. 
 • Gepla is sinds jaar en dag een erkend leerbedrijf dat jongeren graag de kans geeft om het vak te leren met een vaste baan in het vooruitzicht.
 • Gepla wil mensen met talent en met een afstand tot de arbeidsmarkt graag helpen om hun talent verder te ontwikkelen.
 • Intern heeft Gepla het programma ‘Gepla Vitaal’ opgezet. Binnen dit programma wordt er focus gelegd op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Denk hierbij aan materieel om zwaar tilwerk te ontlasten en/of hulp bij het stoppen met roken.
 • Gepla is betrokken bij diverse lokale verenigingen die bijdragen aan cultuur en sport in de samenleving.
 • Sinds 2015 steunt Gepla het lokale initiatief Volontario; een organisatie die verenigingen en stichtingen helpt met het waarderen van haar vrijwilligers. Hiermee wordt tevens een bijdrage aan de lokale economie gegenereerd.
 • Gepla is partner van Watersley Sports & Talentpark, waarmee we het belang van talentontwikkeling willen benadrukken.

Planet

 • Gepla BV is betrokken bij het ActiveWarmth concept om zo woningen van het gasnet te krijgen. Door deze oplossing hoeven er geen fossiele brandstoffen gebruikt te worden om mensen te verwarmen. 
 • Gepla is gecertificeerd leverancier (licentie FSC-C141808) van duurzaam geproduceerde houtproducten met FSC® keurmerk. Met deze producten willen we een inspanning leveren voor een gezonde, duurzame toekomst. FSC is een internationale non-profit organisatie die wereldwijd een duurzaam beheer van bossen als doel heeft. Duurzaam beheer van het bos houdt in dat men rekening houdt met zowel de economische, ecologische als sociale functies die het bos vervult.
 • Gepla draagt zorg voor gescheiden afval zodat maximale recycling mogelijk is.

Profit

 • Gepla BV streeft naar een financieel gezond bedrijfsresultaat. Dit is een voorwaarde om de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen. Deze verantwoordelijkheid heeft Gepla BV ook naar haar medewerkers.

Contact

Bezoekadres
Business Park Stein 135
6181 MA Elsloo
T 046 - 437 03 40


Postadres
Postbus 507
6180 AA Elsloo