Verduurzaming

Duurzaamheid is een nieuwe manier van denken waarbij we minder schade aanbrengen c.q. achterlaten voor de toekomstige generaties op het gebied van mens en milieu. Het verstandig omgaan met materialen en energiebronnen is hiervoor van essentieel belang.

Het verduurzamen van gebouwen is een belangrijk onderdeel van de tijd waarin wij leven. Overheden nemen steeds meer maatregelen en stellen eisen waaraan gebouwen dienen te voldoen. Energieprestaties en de energietransitie van gebouwen zijn dan ook ‘hot-items’.

Termen zoals BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw), NOM (Nul Op de Meter) en BOM (Beter Op de Meter) worden steeds vaker gebruikt. Binnen het Gepla-Team is Wiljo Mackus gespecialiseerd in alles wat met deze energietransitie te maken heeft.

Alle verduurzamings-maatregelen leiden vaak tot verbouwingen en aanpassingen aan de binnenkant van het gebouw. Wij denken graag met u mee om tot een duurzame, praktische maar óók esthetische oplossing te komen.

Een duurzame ontwikkeling waarbij Gepla vanaf de pilot-fase al betrokken is, is het ActiveWarmth concept. Met dit concept wordt de binnenkant van een woning zodanig aangepast dat deze van energielabel G naar A gaat, middels all-electric verwarming. GA voor thermisch, akoestisch én esthetisch comfort met ActiveWarmth.
Klik hier voor meer informatie over ActiveWarmth

Contact

Bezoekadres
Business Park Stein 135
6181 MA Elsloo
T 046 - 437 03 40


Postadres
Postbus 507
6180 AA Elsloo